ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบัน TDGA จัดอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ครั้งที่3)

4 มี.ค. 2565

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA เดินหน้าหลักสูตร “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (e-Government Program for Chief Executive Officer :e-GCEO#8)” โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ได้กล่าวทักทายพร้อมต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ได้พบปะและสัมผัสประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมคิด จิรานันตรัตน์
อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และอดีตประธาน KBTG เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ‘Thailand Digital Platform เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย’ และ รศ. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบัน IMC เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ‘Digital Economy สู่ Data Economy’ ที่ให้เกียรติมาส่งต่อองค์ความรู้ดีๆ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิรูปการบริหารงานราชการในหน่วยงานตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้จัดฝึกอบรมดังกล่าวโดยซึ่งอยู่ภายใต้แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TDGA คลิก  https://www.facebook.com/TDGADGA